18 czerwiec 2022

I Międzynarodowy Festiwal Kultury Muzycznej

Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach, Mazowiecki Wędrowny Teatr Muzyczny i jego twórcy Magdalena Tunkiewicz-Zakrzewska oraz Wojtek Bardowski zapraszają na pierwszy z cyklu koncertów w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Muzycznej, który odbędzie się w Duczkach już dziś.
REKLAMA
Jak zaznaczają organizatorzy tym wydarzeniem artystycznym chcą przybliżyć słuchaczom przestrzeń kultury muzycznej, tej ludzkiej – zwykłej i niezwykłej – natchnionej. Program koncertów festiwalu przybliży utwory uznanych kompozytorów z kręgu muzyki klasycznej. Zaprezentuje nowe brzmienia, nowe instrumentarium, czy indywidualne interpretacje znanych utworów.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć między innymi Rafała Grząkę z programem „Od Bacha do Piazzoli – akordeonowe sacrum i profanum”.

Rafał Grząka jest lau­re­atem ponad 35 mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sów akor­de­ono­wych, m.in. w Castelfidardo, Popradzie, Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach czy Sanoku. Jego zespół KlezmaFour otrzy­mał bar­dzo pre­sti­żo­wą nagro­dę („City Winery of New York”) pod­czas International Jewish Music Festival w Amsterdamie (2010). Występował z wie­lo­ma orkie­stra­mi: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii i Opery Podlaskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Filharmonii Lwowskiej, Orkiestra Symfoniczna Opery Narodowej,  Polska Filharmonia Kameralna, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Gliwicka Orkiestra Kameralna, Filharmonia Szczecińska, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO, Elbląska Orkiestra Kameralna pod batu­tą takich dyry­gen­tów jak Lucas Vis, Mihail Agafita, Maja Metelska, Kazimierz Dąbrowski, Krzysztof Urbański, Wojciech Rajski, Alejo Perez, Akiki Bassem, Tomasz Radziwonowicz, Jarosław Praszczałek, Michał Klauza, Krzysztof Kozakiewicz czy Piotr Sułkowski.

Od lat uczest­ni­czy w życiu arty­stycz­nym i orga­ni­za­cyj­nym Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich. Koncertował w USA, Canadzie, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Chinach, Włoszech, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Rosji, Litwie, Łotwie, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Bułgarii. Na swym kon­cie ma wie­le pra­wy­ko­nań pol­skich kom­po­zy­to­rów, m.in Zofii Dowgiałło, Mikołaja Majkusiaka, Andrzeja Krzanowskiego, Wojciecha Kostrzewy, Piotra Wróbla, Nikoli Kołodziejczyka, Wojciecha Widlarza, Marty Ptaszyńskiej, Pawła Łukaszewskiego, Ryszarda Borowskiego, Krzysztofa Lenczowskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Cezarego Paciorka, Krzysztofa Herdzina, Rafała Janiaka, Tomasza Jakuba Opałki.

W maju 2014 roku uka­za­ła się pły­ta jed­ne­go z jego pro­jek­tów, kwar­te­tu Cup of Time, pt. Cup of Time plays Namysłowski z gościn­nym udzia­łem Zbigniewa Namysłowskiego. W 2017 roku otrzy­mał Nagrodę Rektora UMFC za osią­gnię­cia nauko­we i arty­stycz­ne. Od stycz­nia 2018 roku peł­ni funk­cję wice­pre­ze­sa Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, w maju tego same­go roku został wybra­ny na Prodziekana do spraw stu­denc­kich Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest laureatem ple­bi­scy­tu Nauczyciel na Medal 2018 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Polska The Times.

Ponadto zagrają także artyści z Ukrainy, Korei i Polski. Zaprezentują oni utwory m. in. „Ave Maria” F. Schuberta, „Panis Angelicus” C. Francka, w ich własnych językach oraz tradycyjnych lub stylizowanych strojach narodowych – polskim, ukraińskim i koreańskim.

Kolejnym, ważnym aspektem jest fakt, iż koncerty każdego dnia festiwalowego odbywają się w innych miejscowościach – bowiem koncerty odbędą się w dniach 17-19 czerwca 2022 r. w Duczkach, Grodzisku Mazowieckim oraz Pruszkowie. Jak zapewniają organizatorzy nie tylko muzyka ma znaczenie, ale także walory mazowieckiej architektury sakralnej.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Wołomin
19.4°C
wschód słońca: 04:16
zachód słońca: 21:00
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wołominie

kiedy
2022-07-05 20:30
miejsce
Miejski Dom Kultury, Wołomin, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-07-06 19:30
miejsce
Miejski Dom Kultury, Wołomin, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-20 19:00
miejsce
MCER - Mareckie Centrum...
wstęp biletowany
kiedy
2022-09-26 17:30
miejsce
Kino Kultura, Wołomin, ul....
wstęp biletowany