Wołomin - informacje


51.726
mieszkańców Wołomina
24.527
mężczyzn
27.199
kobiet

8.710
w wieku przedprodukcyjnym

31.775
w wieku produkcyjnym

11.241
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

202
zawarto małżeństw

504
urodzeń

608
zgonów

-104
przyrost naturalny
miasto Wołomin
dochody

279.678.080
wydatki

277.725.760
struktura wydatków Wołomina

22.184
0,008%
Rolnictwo i łowiectwo

23.431.918
8,437%
Transport i łączność

17.108.074
6,160%
Administracja publiczna

2.283.358
0,822%
Gospodarka mieszkaniowa

542.771
0,195%
Działalność usługowa

286.394
0,103%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.241.172
1,167%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.058.098
1,101%
Obsługa długu publicznego

209
0,000%
Różne rozliczenia

91.627.936
32,992%
Oświata i wychowanie

993.789
0,358%
Ochrona zdrowia

16.153.245
5,816%
Pomoc społeczna

643.647
0,232%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.440.339
0,519%
Edukacyjna opieka wychowawcza

24.175.026
8,705%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.389.178
1,580%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.917.692
2,131%
Kultura fizyczna i sport

82.410.728
29,673%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-04 09:52
REKLAMA
pogoda Wołomin
1.1°C
wschód słońca: 07:26
zachód słońca: 15:24
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wołominie

kiedy
2022-12-05 19:00
miejsce
Biblioteka Publiczna Miasta i...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-06 18:00
miejsce
Kino Kultura, Wołomin, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-09 17:30
miejsce
MCER - Mareckie Centrum...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-10 16:00
miejsce
Kino Kultura, Wołomin, ul....
wstęp biletowany